ZŁOŻE SEDYMENTACYJNE TURBIDEX FILTER AG PLUS 22 KG

Home
ZŁOŻE SEDYMENTACYJNE TURBIDEX FILTER AG PLUS 22 KG

Granulki Turbidex™ są wykonane z minerału glinokrzemianowego o dużej powierzchni, co zapewnia doskonałą filtrację zawieszonych ciał stałych. Dzięki swojej makroporowatej strukturze TurbidexTM efektywnie filtruje cząstki o wielkości poniżej 5 mikronów.

Nieregularna powierzchnia i szeroka porowatość TurbidexTM czynią go idealnym środkiem filtracyjnym do wszelkich zastosowań, gdzie usuwanie ciał stałych jest kluczowe.

Korzyści wynikające z wydajności hiperfiltracji Turbidex™

Dzięki skuteczności filtracji w zakresie od 3 do 5 mikronów, zastosowanie TurbidexTM przekłada się na oszczędności kosztów chemikaliów, wkładów filtracyjnych, czyszczenia membran oraz wydłużenia żywotności membran.

Zwiększone przepływy

Przy nominalnych przepływach do 15 gpm/ft2 ciśnienia filtry, TurbidexTM umożliwia znaczne oszczędności w kosztach początkowego wyposażenia w porównaniu z tradycyjnymi mediami. TurbidexTM pozwala na maksymalne natężenie przepływu do 20 gpm/ft2.

Doskonała przejrzystość wody

Tradycyjne metody usuwania osadów opierają się na mechanicznej eliminacji zawieszonych ciał stałych w celu zmniejszenia mętności. Medium filtracyjne TurbidexTM oferuje filtrację, wymianę jonową, sedymentację i flokulację, zapewniając krystalicznie czystą wodę o mętności poniżej 0,1 NTU.

Oszczędność wody

Pojemność filtrów TurbidexTM jest o 1,5 raza większa niż multimediów i o 2,8 raza większa niż filtrów piaskowych. To przekłada się na dłuższe czasy pracy i rzadsze płukanie wsteczne, prowadząc do znacznych oszczędności wody.