Żarnik do lampy UV TUV T8 55W

Home
Żarnik do lampy UV TUV T8 55W

Produkty UV-C są przeznaczone wyłącznie do celów dezynfekcji i nie są przeznaczone do użytku jako źródło oświetlenia ogólnego. Te produkty emitują silne promieniowanie UV-C, które może powodować poważne uszkodzenia oczu i/lub skóry. Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu i skóry z promieniowaniem UV-C. Produkty te powinny być stosowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, które zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV-C. W przypadku uszkodzenia lampy należy postępować zgodnie z instrukcjami: należy wietrzyć pomieszczenie przez 30 minut i usuwać luźne części, najlepiej za pomocą rękawic ochronnych. Złamane elementy należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (np. w plastikowej torbie) i utylizować jako odpady chemiczne. Należy unikać używania odkurzacza do sprzątania.