WYŁĄCZNIK ciśnieniowy LCA 2

Home
WYŁĄCZNIK ciśnieniowy LCA 2

Zastosowanie
Wyłączniki są przeznaczone do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi ze
zbiornikiem zamkniętym, utrzymują one ciśnienie czynnika w stałych określonych
granicach. Wyłącznik ciśnieniowy LCA przeznaczony jest do automatycznego
załączania i wyłączania silników elektrycznych (pomp) pracujących w układach
hydroforowych i sprężonego powietrza, w miejscach wolnych od pyłów, gazów i par
wybuchowych lub chemicznie czynnych. Do układów sprężonego powietrza
zalecane jest stosowanie wyłącznika LCA z króćcem
aluminiowym. Produkowane są w trzech typowielkościach zależnie od zakresu
ciśnienia (0,4 MPA; 0,8 MPa; 1,1 MPa). Łączniki LCA wykonane są jako trzytorowe
lub jednotorowe dwuprzerwowe rozłączniki manewrowe prądu przemiennego,
niskonapięciowe, mechanizowane. Łącznik ciśnieniowy typu LCA stanowi odmianę
stycznikową rozwierną. Podstawa, korpus, szczęka ruchoma i nieruchoma są
wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają
nakładki ze srebrotlenku kadmu. Obudowa łącznika jest wykonana z poliwęglanu.
Zalety wyłącznika ciśnieniowego LCA:
 układ przetwarzania ciśnienia, przełączania oraz elementy elektryczne pozostały w
nowej wersji niezmienione, gwarantując niezawodność i trwałość sprawdzoną w
praktyce podczas kilkudziesięciu lat istnienia łącznika ciśnieniowego LCA na rynku,
 membrany stosowane w łączniku ciśnieniowym produkcji Hydro-Vacuum S.A. są
odporne na współpracę z olejowymi zanieczyszczeniami w układzie ciśnieniowego
sterowania co umożliwia użycie LCA w zastosowaniach przemysłowych,
 łącznik LCA charakteryzuje się stabilnością oraz powtarzalnością nastaw dzięki
stosowaniudetali wysokiej jakości,
 transparentna pokrywa wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa –
poliwęglanu, która pozwala kontrolować stan techniczny elementów oraz położenie
styków łącznika,
 wyposażenie go w obrotowe przyłącze hydrauliczne, które umożliwia montaż i
demontaż łącznika w ciasnych przestrzeniach a także zmianę lokalizacji łącznika w
instalacjach bez ich wyłączania,
 dwie średnice króćców montażowych G1/4 i G1/2 przez co nadaje się do montażu w
zdecydowanej większości instalacji ciśnieniowych,
 zarówno proces produkcji jak i kontroli prowadzony jest przez wykwalifikowaną i
doświadczoną kadrę w oparci m.in. o system zarządzania jakością ISO:9001. Każdy
łącznik jest poddawany próbie hydraulicznej i elektrycznej – przy napięciu
probierczym 2,5kV
 wszystkie podzespoły i cały łącznik ciśnienieniowy LCA montowany jest w Hydro-
Vacuum S.A. w większości z elementów wytwarzanych w Hydro-Vacuum S.A.;
pozostałe materiały (śruby, nakrętki itp.), są pochodzenia krajowego.
Warunki pracy
 Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych
od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.

 Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m.
Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od -5oC do +40oC.
 Najniższa wilgotność względna może dochodzić do 50% przy temperaturze 40oC i do
90% przy temperaturze 20oC .
 Stopień ochrony IP 43 (pod warunkiem montażu łącznika pokrywą ku górze).
Podłączenie wyłącznika 1/2 nie jest ruchome. To nie jest śrubunek. Do
poprawnego podłączenia wyłącznika potrzebny jest śrubunek 1/2 cala.