Dysza rozbryzgowa do hydroforu

Home
Dysza rozbryzgowa do hydroforu

Rozmiar 1 cal
Dysza rozbryzgowa wspomaga proces napowietrzania wody, dzięki rozbiciu jednego
strumienia na kilka mniejszych. Woda ma dłuższy kontakt z powietrzem co skutkuje
jej większym utlenieniem i wspomaga wytrącanie się żelaza z wody.
Dysza rozbryzgowa montowana jest w górnej części hydrofora, dzięki czemu woda
opada do zbiornika przez całą poduszkę powietrzną. Stosuje się je do zbiorników
zwykłych ocynkowanych nie przeponowych.
Stosowana jest jako wspomaganie późniejszego procesu odżelaziania na filtrach
wypełnionych złożem.